View Map
Filter
34, Okazaki Minamigosho-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
1
0
155-2, Tokiwa-cho, Yamato-ojidori Shijo-agaru, Higashiyama-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Unagi Kinshi-don
1
0
353 Masuyacho Higashiyama Ward Kyoto
1
0
570-123, Gionmachi Minamigawa, Higashiyama-ku, Kyoto-shi, Kyoto
132, Yasakashinchi Tominaga-cho, Higashiyama-ku, Kyoto-shi, Kyoto
1
0
186, Tawaraya-cho, Tomikoji-dori Nijo-sagaru, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
1
0
18-16, Yamatocho, Higashiyama-ku, Kyoto-shi, Kyoto
0
1
11, Saga-shakado Daimon-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
459, Shimokawara-cho, Shimogawara-dori Yasaka-toriimae-sagaru, Higashiyama-ku, Kyoto-shi, Kyoto
35, Nanzenji Kusakawa-cho, Sakyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
367, Yasaka-shinchi Kiyomoto-cho, Higashiyama-ku, Kyoto-shi, Kyoto
249, Zeniya-cho, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Beef Cheek Stew
377, Shimofurushiro-cho, Ogawa-dori Oike-agaru, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Steak
592, Nishi Uoya-cho, Takakura-dori Nishiki Koji-sagaru, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Conger eel don Mackere Sushi
96, Nakajima-cho, Kiyamachi-dori Sanjo-agaru, Nakagyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Fresh Yuba (Tofu-skin) Springroll