View Map
1
Filter
Saga, Arashiyama, Hozukyo
Reset
33-25 Sagatenryuji Tsukurimichicho Ukyo Ward Kyoto
5
1
4-3 Sagatenryuji Imahoricho Ukyo Ward Kyoto
Pancake
Earn 10 Points
68 Sagatenryuji Susukinobabacho Ukyo Ward Kyoto
12 Sagatenryuji Susukinobabacho Ukyo Ward Kyoto
5
0
20-90 Sagatenryuji Wakamiyacho Ukyo Ward Kyoto
5
0
Earn 10 Points
12 Sagatenryuji Susukinobabacho Ukyo Ward Kyoto
4
1
Earn 10 Points
6 Sagatoriimoto Ikkahyocho Ukyo Ward Kyoto
4
0
Earn 10 Points
29-4 Sagashakado Monzen Minamichuincho Ukyo Ward Kyoto
6
0
Earn 10 Points
33 Sagatenryuji Susukinobabacho Ukyo Ward Kyoto
10
0
48 Arashiyama Kamikaidocho Nishikyo Ward Kyoto
7
1
Earn 10 Points
50-4 Matsuokinosocho Nishikyo-ku Kyoto
43 Arashiyama Asatsukicho Nishikyo-ku Kyoto
4
1
Earn 10 Points
8 Umezu Shirimizocho Ukyo Ward Kyoto
5
0
Earn 10 Points