Tokyo Nikushabuya東京肉しゃぶ家

Tokyo Nikushabuya
Address: 新宿区大久保1-12-3 カーサ第二新宿 1F, 新宿
Phone No.: 03-6273-8987