Miyoshiyaみよしや

Miyoshiya
Address: 京都府京都市東山区四条通大和大路西入る廿一軒町226, 河原町・木屋町・先斗町, 6048047
Phone No.: 075-255-0473